Parsiyel Yük Taşımacılığı

 

 

 

 

 

 

 

 

Parsiyel yük taşıması; aynı varış noktasına doğru ancak birbirlerinden farklı firmaların yüklerinin aynı taşıma kabında veya taşıma aracında taşınarak maliyet avantajı yaratılmış taşımadır. Buradaki ana amaç güzergâhı aynı olup bir aracı veya taşıma kabını doldurmaya yetmeyecek kadar yükü olan firmaların bir araya getirilmesidir. Bu şekilde bir taşıma; deniz ve karayolu taşımalarında çok sık kullanılmakta olup özellikle karayolu taşımacılığında oldukça önemli katma değerler sağlamaktadır.

Parsiyel yük taşımacılığı her ne kadar önemli bir maliyet avantajı yaratsa da yükleme ve dağıtım doğru yapılmazsa, ciddi gecikmelere ve dolayısıyla da zarara neden olabilir. Bu nedenle taşıma aracında birden fazla firmanın yükü olduğundan yükleme, LIFO (Last in First out ) yöntemiyle, yani son yüklenen ilk çıkacak şekilde yapılır ve güzergâha dayalı bir yükleme gerçekleştirilir.

Parsiyel yük taşımasında bir başka önemli konu da yüklenen malların cinsine göre yükleme yapılmasıdır. Özellikle üzerine ağırlık konamayacak yüklerin önceden tespit edilerek  yüklerin zarar görmesinin engellenmesi açısından önemlidir. Ayrıca parsiyel olarak yüklenmiş olan yükün diğer firmaların yükü ile karışmaması için iyi ambalajlanarak düzgün etiketlenmiş olması oldukça büyük önem arz etmektedir.

Proje ve Taşımacılık Hizmtleri İçin Hemen Teklif Alın!